Divisima

Editoare de calcul tabelargoldensite.ro

Competenţe de evaluat

  • Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Excel
  • Utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a datelor din foile de calcul
  • Utilizarea formulelor şi a funcţiilor
  • Utilizarea corectă a opţiunilor de tipărire a unei foi de calcul
  • Utilizarea unor tehnici şi procedee de realizare de grafice şi diagrame
  • Realizarea de import obiecte
  • Realizarea unor aplicaţii practiceTeamDeals
MarketOnline

Faceți bani stând on-line!!!

30 de min pe zi și puteți câștiga câțiva bănuți de buzunar, cam 100-150 de euro/ an

Detalii despre viespar


Copyright © 2010 Competenţe Digitale